• Od 2013 r. JZK prowadzi Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (GPZON), do którego mieszkańcy miasta mogą bezpłatnie oddawać selektywnie zbierane odpady komunalne, których nie można wyrzucać do zwykłych kontenerów na śmieci.

  GODZINY PRACY PUNKTU:

  KWIECIEŃ – LISTOPAD

  PN, WT, CZW, PT 7:30 – 17:00
  SOB 8:00 – 12:00
  W ŚRODY NIECZYNNE

  GRUDZIEŃ – MARZEC

  PN, WT, CZW, PT 7:30 – 15:00
  SOB 8:00 – 12:00
  W ŚRODY NIECZYNNE

  Nieczynne w Wigilię, Sylwestra, Wielki Piątek, Wielką Sobotę i dni ustawowo wolne od pracy

  Przyjmujemy nieodpłatnie następujące odpady komunalne:

  ♻  farby, lakiery, kleje, rozpuszczalniki i opakowania po nich,

  ♻  zużyte baterie, akumulatory, świetlówki, termometry rtęciowe,

  ♻  środki ochrony roślin oraz opakowania po nich,

  ♻  zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, sprzęt RTV i AGD, nośniki danych,

  ♻  odpady ulegające biodegradacji : trawę, liście, drobne gałęzie, odpady kuchenne,

  ♻  przeterminowane leki, zużyte strzykawki pochodzące z iniekcji domowych,

  ♻  odpady wielkogabarytowe : meble, dywany, wózki dziecięce, rowery, itp.,

  ♻  papier, szkło, metal, drewno, tworzywa sztuczne,

  ♻  zużyte opony samochodowe,

  ♻  opakowania po aerozolach,

  ♻  kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne,

  ♻  zużyte oleje.

  W 2022 roku przyjęliśmy ponad 665 ton odpadów, w tym odpady niebezpieczne – to średnio około 55 000 kg odpadów miesięcznie. Codziennie odwiedza nasz punkt kilkadziesiąt osób – w sezonie letnim dzienna liczba osób przekazujących odpady do punktu dochodziła do 100, co oznacza, że średnio co pięć minut jeden mieszkaniec miasta przekazał odpady do GPZON.

  Ważne, aby odpady przywiezione do GPZON były posegregowane.

  Zmieszane i zanieczyszczone odpady nie będą przyjmowane – przed przekazaniem mieszkaniec będzie musiał je posortować i rozdzielić.

  Odpady w postaci ciekłej winny być przekazywane w szczelnych pojemnikach.

  Najlepiej jeżeli odpad niebezpieczny oddawany jest w oryginalnym opakowaniu – ułatwi to naszym pracownikom właściwą identyfikację i klasyfikację odpadu. W przypadku stosowania opakowań zastępczych zaleca się opisanie opakowania czy pojemnika.

  WAŻNA INFORMACJA: Odbiór odpadów tylko z kartą PSZOK

  Właścicielu nieruchomości odbierz Kartę PSZOK
  dla nieruchomości zamieszkałej

  Karta umożliwia właścicielowi nieruchomości korzystanie z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych znajdujących się na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój, w celu przekazania do zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych na nieruchomości zamieszkałej.

  Szczegółowe informacje TUTAJ

  JZK prowadzi działania edukacyjne oraz promocyjne z zakresu ekologii, selektywnej zbiórki odpadów oraz gospodarowania odpadami komunalnymi. Bierzemy udział w imprezach o tematyce ekologicznej, edukujemy najmłodszych poprzez zabawy i konkursy, jesteśmy w kontakcie z przedstawicielami placówek oświatowych, jednostek organizacyjnych i pomocniczych działających na terenie miasta oraz firm i instytucji.

  Cały czas prowadzone są działania mające na celu zwiększenie świadomości mieszkańców na temat obowiązku selektywnej zbiórki odpadów i działalności GPZON polegające m.in. na dystrybucji ulotek, kalendarzy, plakatów oraz publikacji informacji na stronach internetowych.

  W ubiegłych latach organizowane były sezonowe akcje promujące selektywną zbiórkę odpadów – za przekazane odpady można było otrzymać sadzonki roślin ozdobnych, cebulki kwiatów, żarówki energooszczędne, torby zakupowe wielokrotnego użytku, kalendarze, worki do segregacji odpadów, kubki i inne gadżety.

  W GPZON mieszkańcy mają możliwość wymiany worków na odpady segregowane
  Jeżeli np. w gospodarstwie brakuje żółtych worków na plastik a jest nadmiar zielonych worków na szkło, można dostarczyć worki do punktu – wymieniamy je “sztuka za sztukę”.

  Współpracujemy z zakładami przetwarzania odpadów a także z organizacjami odzysku

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support