Na podstawie § 4 ust.1 i 2 Regulaminu gospodarki drewnem pochodzącym z wycinki drzew na gruntach
administrowanych przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr
Or.IV.0050.232.2013 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25.06.2013 r. w sprawie zatwierdzenia
Regulaminu gospodarki drewnem pochodzącym z wycinki drzew na gruntach administrowanych przez
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, po uzyskaniu informacji z Nadleśnictwa Rybnik (obowiązujący cennik w
załączeniu) ustala się następujące ceny zbytu 1 m3 drewna z wycinki:


Drewno użytkowe – 80% ceny stosowanej przez Nadleśnictwo Rybnik w klasie WC3 (z wyjątkiem topoli –
55% ceny NR), tj.:


a) topola – 419,34 zł x 55% = 230,64 zł + 23% VAT;
b) dąb – 1 907,02 zł x 80% = 1 525,62 zł + 23% VAT;
c) buk – 518,40 zł x 80% = 414,72 zł + 23% VAT;
d) brzoza – 526,73 zł x 80% = 421,38 zł + 23% VAT;
e) lipa, wierzba i inne liściaste – 456,12 zł x 80% = 364,90 zł + 23% VAT;
f) dąb czerwony – 1001,04 zł x 80% = 800,83 zł + 23% VAT;
g) olcha – 487,64 zł x 80% = 390,11 zł + 23% VAT;
h) jesion – 1 089,56 zł x 80% = 871,65 zł + 23% VAT;
i) wiąz – 1 145,23 zł x 80% = 916,18 zł + 23% VAT;
j) grab – 367,69 zł x 80% = 294,15 zł + 23% VAT;
k) akacja – 623,71 zł x 80% = 498,97 zł + 23% VAT;
l) osika – 391,55 zł x 80% = 313,24 zł + 23% VAT;
m) klon –451,36 zł x 80% = 361,09 zł + 23% VAT;
n) jawor – 570,09 zł x 80% = 456,07 zł + 23% VAT;
o) sosna i inne iglaste – 524,61 zł x 80% = 419,69 zł + 23% VAT;
p) świerk – 637,63 zł x 80% = 510,10 zł + 23% VAT;
q) modrzew – 685,06 zł x 80% = 548,05 zł + 23% VAT;


Drewno opałowe, za wyjątkiem drewna z topoli – 60% ceny stosowanej przez Nadleśnictwo Rybnik, tj.:


a) dąb, dąb czerwony, buk, grab, akacja – 168,00 zł x 60% = 100,80 zł + 23% VAT;
b) jesion, wiąz, brzoza, olcha – 157,00 zł x 60% = 94,20 zł + 23% VAT;
c) klon, jawor – 135,00 zł x 60% = 81,00 zł + 23% VAT;
d) lipa, wierzba, osika i inne liściaste – 112,00 zł x 60% = 67,20 zł + 23% VAT;
e) drewno iglaste – 123,00 zł x 60%=73,80 zł + 23% VAT.


Drewno opałowe, za wyjątkiem drewna z topoli, cięte na wałki o długości od 30 cm do 40 cm – 76 % ceny
stosowanej przez Nadleśnictwo Rybnik, tj.:


a) dąb, dąb czerwony, buk, grab, akacja – 168,00 zł x 76% = 127,68 zł + 23% VAT;
b) jesion, wiąz, brzoza, olcha – 157,00 zł x 76% = 119,32 zł + 23% VAT;
c) klon, jawor – 135,00 zł x 76% = 102,60 zł + 23% VAT;
d) lipa, wierzba, osika i inne liściaste – 112,00 zł x 76% = 85,12 zł + 23% VAT;
e) drewno iglaste – 123,00 zł x 76%=93,48 zł + 23% VAT.


Drewno opałowe z topoli – 45% ceny stosowanej przez Nadleśnictwo Rybnik,
tj.: 112,00 zł x 45% = 50,40 zł + 23% VAT.


Drewno opałowe z topoli, cięte na wałki o długości od 30 cm do 40 cm – 61% ceny stosowanej przez
Nadleśnictwo Rybnik, tj.: 112,00 zł x 61% = 68,32 zł + 23% VAT.


Gałęzie – nieodpłatnie.


Ceny powyższe zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu gospodarki drewnem pochodzącym z wycinki drzew na
gruntach administrowanych przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój obowiązywać będą od dnia 01.03.2024 r.