Przypominamy mieszkańcom, że aby oddać odpady punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w tym w GPZON należy posiadać kartę PSZOK. Karty dla mieszkańców domów jednorodzinnych wydawane są w Urzędzie Miasta a dla mieszkańców budynków wielorodzinnych (bloków mieszkalnych) w Administracjach Spółdzielni i Wspólnot mieszkaniowych.

 

Szczegółowe informacje tutaj : https://www.jastrzebie.pl/strefa-mieszkanca/aktualnosci/aktualnosc/oddajesz-odpady-zabierz-karte