Przypominamy mieszkańcom, że Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych w środy nie przyjmuje odpadów. Podyktowane jest to koniecznością załadunku i wywozu odpadów do dalszego zagospodarowania bądź utylizacji.

W środy najczęściej organizowane są odbiory odpadów przez firmy zewnętrzne, prowadzone są prace związane z  przygotowaniem odpadów do transportu, a także prace porządkowe.  

Załadunek odbywa się często z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu: koparko – ładowarki, wózka widłowego, ciężarówek z naczepami, dlatego ze względów bezpieczeństwa w tym dniu nie ma możliwości odbioru odpadów od mieszkańców.

 Zapraszamy w pozostałe dni  w następujących godzinach :

w sezonie letnim od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-17.00 oraz w soboty w godz. 8.00 -12.00

w sezonie zimowym  od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.00 oraz w soboty w godz. 8.00 -12.00