W dniach 01.07.2023 r.-15.07.2023 r. każda uprawniona do korzystania z Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych osoba, która odda minimum 2 kg surowców: szkła, papieru, plastiku lub metalu otrzyma od nas niespodziankę. Zapraszamy ! Nie zapomnijcie zabrać ze sobą karty PSZOK!