Od początku działalności Gminnego Punktu  Zbierania Odpadów Niebezpiecznych przyjęliśmy od mieszkańców miasta ponad 2000 ton odpadów.  To ponad dwa miliony kilogramów  !!!

W związku ze stale zwiększającą się ilością osób odwiedzających GPZON oraz z rozszerzeniem gamy przyjmowanych w punkcie odpadów rusza budowa kolejnej hali magazynowej.